vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Olympiáda v ruském jazyce 

Dne 21. října 2015 se po delší době na našem gymnáziu opět uskutečnilo školní kolo olympiády v ruském jazyce. O tom, že se výuka ruštině těší stále větší oblibě, svědčí nejen první maturanti v tomto jazyce, ale i stoupající zájem právě o soutěže tohoto typu. Ve školním kole olympiády z ruského jazyka zvítězila Jana Krýnerová, na druhém místě se umístila Tereza Čížková a třetí místo obsadila Kristýna Hausdorfová, všechny žákyně 3.A.

Jana Krýnerová postupuje do městského kola, které proběhne dne 25. listopadu 2015 na Katedře ruského jazyka Fakulty pedagogické ZČU. Účastníci budou muset prokázat svůj zájem o ruštinu mimo jiné interpretací ruského literárního textu a pohotovou reakcí v rolových situacích. Přejeme Janě hodně úspěchů a věříme, že účast žáků v olympiádě ruského jazyka je i příslibem do budoucích ročníků.

Mgr. Gabriela Egersdorfová, vyučující RJ - NJ

© design 2007 Úvodní stránka