vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Archeologie zblízka 

Jako tradičně každým rokem se u nás na sportovním gymnáziu opět uskutečnila přednáška věnovaná archeologické práci nazvaná Archeologie zblízka, kterou organizuje archeologická společnost ZIP Plzeň.

Přednášející byla Mgr. Barbora Milsimerová, která naše žáky primy a 1. B velmi poutavě seznámila s prací archeologů, systémem zpracování nálezů i se samotnými vykopávkami. Žáci mohli vidět systém hledání nalezišť, pohřbívání v pravěku i středověku. Zaujaly je také informace o množství studní na Plzeňsku. Měli možnost na vlastní oči spatřit vzácný keltský hrot, který tvořil část kopí, nebo také nádoby, dětskou hračku či šperky.

Přednáška byla velmi zajímavá a poutavě podaná, žáci se ptali na různé zajímavosti a získali nový pohled na tuto práci. Budeme se těšit na pokračování přednášky, kdy se budeme zabývat antropologickými nálezy a jejich odlišnostmi od archeologických.

Mgr. Irena Baranová

© design 2007 Úvodní stránka