vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Co víme o Lucemburcích? 

To měl u 18 přihlášených žáků tercie a kvarty odhalit letošní, již 45. ročník dějepisné olympiády, jehož školní kolo proběhlo ve čtvrtek 26. 11. 2015.

Tematické zadání znělo: „Po stopách Lucemburků aneb za císařskou korunou“.
„Lucemburské“ téma nebylo vybráno náhodně. V letošním školním roce totiž uplyne 700 let od narození Karla IV.

A tak soutěžící museli zvládnout pod dohledem pana Mgr. Kašpara test o 24 otázkách, které se týkaly života, úspěchů i neúspěchů vlády Lucemburků. Museli se orientovat v jejich rodokmenu, v kultuře tohoto období, znát souvislosti s děním v Evropě.

Jak dějepisné klání dopadlo?
Nejlépe si vedla Denisa Šantínová (kvarta), která z 80 bodů získala 64 a bude SG reprezentovat v okresním kole. Budeme Denise držet palce!

Další pořadí:
2. Tereza Gadačová (tercie): 63 bodů
3. Jakub Karlach (kvarta): 62 bodů
4. Veronika Deckerová (tercie): 61 bodů
5. Lucie Klementová (tercie): 60 bodů

Pro zájemce, kteří si chtějí ověřit znalosti o Lucemburcích, je test k dispozici na školním servru výuka (disk V:). Tak mnoho štěstí.

Mgr. J. Mazalová

© design 2007 Úvodní stránka