vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
DÍVKY 2.A NA FAV ZČU V PLZNI 

Dne 18. 11. 2015 proběhl ukázkový den na Katedře fyziky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni. Akce proběhla v rámci projektu "Technika a ICT - Cherchez la femme !", který realizuje Akademie HK PK při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje. Hlavním cílem projektu je zvýšení zájmu dívek o technické vzdělávání.

Akce se zúčastnily studentky 2.A.

Hlavním tématem ukázkového dne byl vývoj a užití unikátních nanomateriálů. Na úvod zástupkyně Akademie HK PK představila cíle projektu Technika a ICT – Cherchez la femme!, a poté doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D. (proděkan pro rozvoj a vnější vztahy) představil multidisciplinární studijní obory FAV.

Ing. Šárka Zuzjaková, Ph.D. pak studentky seznámila s vývojem nových, světově unikátních materiálů na FAV ZČU, vysvětlila jim např. rozdíly mezi horkou a studenou plazmou, termíny nanomateriály a jejich hydrofobní či hydrofilní vlastnosti. Ukázala složení materiálů pro antibakteriální úpravu předmětů. Seznámila je i se složením materiálu, o který projevila zájem NASA.

V laboratořích pak se dívky seznámily s některými unikátními materiály a jejich využitím v praxi. Samy si vyzkoušely řezání křemíku. Pod speciálním mikroskopem zkoumaly chemické složení svých šperků. Zajímavé pro studentky bylo i zkoumání strukturu vlasů tímto mikroskopem.

Dívky strávily příjemný den s technikou. Snad se mezi nimi najde budoucí studentka technických oborů.

Mgr. Václava Dlouhá

© design 2007 Úvodní stránka