vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Projektový den Přírodní vědy vlastníma rukama 

Úterý 24. 11. 2015 prožili žáci sekundy a tercie ve znamení projektového dne Přírodní vědy vlastníma rukama. Dvě hodiny se věnovali pokusům z přírodních věd. Hlavní slovo měla chemie a přidala se i fyzika.

Žáci tercie se rozdělili do skupin, ve kterých pracovali na pokusech. Jednotlivé pokusy si vyhledali, připravili si potřebné látky a pomůcky. Pokusy si vyzkoušeli. Vyvrcholením celé jejich přípravy, která začala už v září, bylo předvádění pokusů žákům sekundy v rámci projektového dne.

Celkem bylo předváděno osm pokusů:
1. Faraonovi hadi
2. Kouzelná vajíčka
3. Záhadné balónky
4. Zubní pasta pro slony
5. Sopka
6. Nafukování balónků
7. Lávová lampa
8. Hasicí přístroj

Názvy pokusů někdy napověděly, co se bude dít. Některé ale zahalily pokus do tajemství, které se rozuzlilo až po provedení pokusu. K jednotlivým pokusům si žáci tercie připravili otázky.

Žáci sekundy sledovali pokusy pozorně. Byli rozděleni do skupin, které mezi sebou soutěžily. Odpovídali na vyslovené otázky, lámali si hlavu, proč ten který pokus právě tak probíhal. Své odpovědi odevzdali a žáci tercie jejich odpovědi vyhodnotili. Za správnou odpověď mohli získat maximálně 3 body.

Po ukončení předvádění pokusů se žáci sekundy od svých starších spolužáků dověděli správné odpovědi.

Další fotky z projektového dne naleznete ve školní fotogalerii

Žáci sekundy zase naopak hodnotili předváděné pokusy a jejich aktéry. Vybírali nejlépe předvádějící skupinu a nejzajímavější pokus.

A jak to všechno dopadlo?

Vyhodnocení odpovědí žáků sekundy:
1. místo bodovým ziskem 13 bodů obsadila skupina č. 3 ve složení: Volf, Matějovič, Hosmann, Straka 2. místo bodovým ziskem 11 bodů obsadila skupina č. 8 ve složení: Banýr, Pechr 3. místo bodovým ziskem 9 bodů obsadila skupina č. 6 ve složení: Skorunková, Grézlová, Čejková, Bauerová

A jak dopadli žáci tercie?

Nejlepší pokus: Zubní pasta pro slony předváděly: Suchá, Deckerová, Balcarová a na přípravě se ještě podílely: Matúšová, Razímová.

Nejlepší aktéři: Bašta, Eliášek, Vágner a Mouček, kteří předváděli pokus Lávová lampa a prezentaci doplnili změnou hlasu pomocí helia.

Do projektového dne se zapojili všichni žáci sekundy a tercie velmi aktivně. Zjistili, že přírodní vědy, především chemie a fyzika, nejsou nudné a mohou v sobě skrývat plno zajímavostí.

Mgr. Marie Mašková, Mgr. Václava Dlouhá

© design 2007 Úvodní stránka