vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Přednáška o antropologii 

Dne 4. 12. 2015 se pro třidu prima uskutečnila druhá část přednášky z archeologické společnosti ZIP Plzeň, která byla zaměřena tentokrát na antropologii. Přednášející byla Mgr. Hana Kašparová. Velmi poutavě seznámila žáky s nálezy lidských kostí při vykopávkách, se způsobem ohledání kostí,s tím, jak se poznávají nemoci či jaká byla skladba potravin. Žáci viděli také skutečné lebky i kosti, které si mohli sami i osahat. Celý výklad byl velice zajímavý a naši žáci si porovnaly své znalosti z archeologie s nově získanými antropologickými.

Děkujeme společnosti ZIP PLZEŇ za výborně vedené přednášky, které žáky baví a jsou pro ně přínosem pro další studium.

Mgr. Irena Baranová

© design 2007 Úvodní stránka