vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Antropologická přednáška 

Dnes 11. prosince 2015 se uskutečnila přednáška pro žáky 1. B, která jako v primě navazovala na archeologii. Šlo o antropologický výzkum. Přednášku vedla opět Mgr. Kašparová. Ta svůj výklad uzpůsobila žákům prvního ročníku. Žáci také viděli mnoho nálezů a seznámili se se způsobem antropologické práce. Získané znalosti jsou velmi přínosné, žáci si mohou přiblížit i metody vědecké práce.

Mgr. Irena Baranová

© design 2007 Úvodní stránka