vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Sportovci roku 2015 

Ve středu 16. 12. 2015 se v Kulturním domě Šeříková 13, v Plzni-Slovanech konalo vyhlášení nejlepších sportovců z řad žáků sportovního gymnázia.

Našimi hosty byli: pracovník odboru sportu MŠMT ČR Ing. D. Slivka, náměstek hejtmana PK a zároveň předseda školské rady J. Struček, vedoucí OŠMS KÚ PK JUDr. J. Havlíčková, MBA, za Plzeňský inspektorát ČŠI Ing. P. Honzík a Mgr. M. Vlčková, z OŠMT MMP Ing. E. Prokopová, z ÚMO Plzeň 2 PhDr. J. Fluxa, za Spolek přátel SG Mgr. V. Houda a členové školské rady Ing. H. Müllerová, Mgr. G. Egersdorfová, radní M. Dvořák, Mgr. B. Hanzlík a J. Dolejš.

Slavnostní dopoledne zpestřilo několik vystoupení. Jako první předvedli ukázku sestavy judisté, a to bronzový medailista z MČR dorostu M. Melichar z 3. A, účastník MČR dorostu L. Lerach z 3. A, pátý z MČR juniorů J. Tůma ze 4. A, bronzový z MČR dorostu M. Klíma z 1. A a juniorská reprezentantka, juniorská a seniorská mistryně ČR A. Matějčková z 3. A. Dívky z 1. až 3. ročníků, které se na našem gymnáziu věnují závodně tanci v různých plzeňských tanečních skupinách, si samy připravily taneční vystoupení, aby dokázaly, že jsou nejen úspěšné tanečnice, ale i šikovné choreografky. Třešničkou na dortu bylo vystoupení E. Fajfrlíkové ze sexty, E. Pechmanové ze sekundy a H. Malánové z tercie, kterým rok 2015 přinesl řadu vynikajících umístění v aerobicu a fitness korunovaná účastí na Mistrovství světa na Martiniku, z něhož si přivezly 2. místo.

Mgr. L. Lintimer, vedoucí trenér pro sportovní přípravu, přítomné seznámil s tím, jak sportovní rada školy zhodnotila sportovní výsledky žáků za rok 2015. Představil nejlepší sportovce školy v pořadí nižší gymnázium, tým a poté vyšší gymnázium a vyzdvihl jejich nejlepší sportovní výsledky. Téměř všichni jsou úspěšnými reprezentanty ČR v různých odvětvích sportu.

V průběhu programu vystoupili s krátkým projevem ředitelka školy Mgr. M. Majerová, náměstek hejtmana PK J. Struček, Mgr. V. Houda a Ing. D. Slivka. Vyslovili uznání nejlepším sportovcům školy i trenérům a pedagogickým pracovníkům za práci se sportovně talentovanou mládeží.

Nejúspěšnějšími sportovci roku 2015 byli vyhlášeni:

1. Markéta Paulusová, judo, reprezentantka ČR
2. Jan Louda, badminton, reprezentant ČR
3. Veronika Galušková, házená, reprezentantka ČR

Všem oceněným spolužákům blahopřejeme!

L. Galušková a V. Krušina, Septima

© design 2007 Úvodní stránka