vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
EXKURZE DO FIRMY ŠKODA TRANSPORTATION A. S. 10. 12. 2015 

Dne 10. 12. 2015 proběhla exkurze do společnosti Škoda Transportation a. s. Akce se konala v rámci projektu "Technika a ICT - Cherchez la femme !", který realizuje Akademie HK PK při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje. Hlavním cílem projektových aktivit je zvýšení zájmu dívek o technické vzdělávání.

Akce se zúčastnilo 20 dívek z 2. B, sexty a septimy.

V úvodu exkurze byla děvčata seznámena s projektem Technika a ICT – Cherchez la femme!, poté se dozvěděla v krátkosti o vzniku a historii společnosti, její působnosti, výrobě a zakázkách a vyslechla si informace o nabízených možnostech pro studenty. V neposlední řadě viděla virtuální prohlídku jednotlivých vozů a krátké video z provozu vlaku.

Ve druhé části exkurze se dívky podívaly do výroby. Kompletně jim byla představena celá výroba, kdy mohly nahlédnout do zákulisí výroby tramvají. Dozvěděly se, jak vznikají jednotlivé výrobky, jak vypadá přesun komponentů z lakovny do montáže a mezi jednotlivými výrobními halami. Vyslechly si informace o vývozu jednotlivých výrobků do zahraničí a zakázkách a také, jaké zaměstnance společnost hledá a jaké lidi pro výrobu potřebuje.

Poslední část exkurze byla věnována minibesedě s ženami techničkami, které ve společnosti pracují a ve svém oboru jsou úspěšné. Projektová manažerka, projektantka a programátorka vyprávěly dívkám o své práci, aby dívkám ukázaly, že opravdu ženy mohou být v technice úspěšné. Exkurze se těšila velkému úspěchu ze strany dívek, které si na památku odnesly drobné dárky s logem Škoda a logem projektu.

Mgr. Václava Dlouhá

© design 2007 Úvodní stránka