vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Hezké prázdniny přeje Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy
Olympiáda českého jazyka 

Dne 11. 12. 2015 se na sportovním gymnáziu uskutečnilo školní kolo Olympiády českého jazyka.

Do soutěže se zapojilo 15 žáků. V 1. kategorii soutěžilo 7 žáků z kvarty a ve 2. kategorii 8 žáků vyššího gymnázia. Všichni k úkolům olympiády přistupovali zodpovědně a snažili se uspět co nejlépe.

Výsledky:
1. kategorie:
1. místo Anna-Maria Kasipovičová, Kva
2. místo Karolína Egersdorfová, Kva


2. kategorie:
1. místo Anna Vacová, 1.A
2. místo Tomáš Majer, 3. B

Jmenovaní postupují do okresního kola

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů ve vyšším kole.

Předmětová komise ČJ

© design 2007 Úvodní stránka