vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Olympiáda českého jazyka 

Dne 11. 12. 2015 se na sportovním gymnáziu uskutečnilo školní kolo Olympiády českého jazyka.

Do soutěže se zapojilo 15 žáků. V 1. kategorii soutěžilo 7 žáků z kvarty a ve 2. kategorii 8 žáků vyššího gymnázia. Všichni k úkolům olympiády přistupovali zodpovědně a snažili se uspět co nejlépe.

Výsledky:
1. kategorie:
1. místo Anna-Maria Kasipovičová, Kva
2. místo Karolína Egersdorfová, Kva


2. kategorie:
1. místo Anna Vacová, 1.A
2. místo Tomáš Majer, 3. B

Jmenovaní postupují do okresního kola

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů ve vyšším kole.

Předmětová komise ČJ

© design 2007 Úvodní stránka