vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Projektový den 
Matematika netradičně – luštění matematických kvízů

Pondělí 21. 12. 2015 bylo pro žáky nižšího gymnázia netradiční. Zájemci o matematiku a její kvízové úkoly se utkali v soutěži o nejlepšího luštitele sudoku.

Celkem se do soutěže přihlásilo 58 žáků. Vzhledem k velkému počtu byli žáci rozděleni do kategorií podle tříd. Soutěž probíhala ve třech kolech. Z prvního kola, kterého se zúčastnili všichni, postoupilo do druhého kola z každé třídy 8 nebo 10 nejlepších řešitelů. Z nich pak do třetího kola postoupili 4 nejlepší. Čtvrté kolo pak určilo pořadí soutěžících v jednotlivých třídách a zároveň určilo absolutního vítěze soutěže.

A jak to dopadlo? Z primy si nejlépe vedla Nikola Škopková, v sekundě kralovala Gabriela Skorunková, tercii ovládl Martin Kočandrle a v kvartě nejvíce bodů získal Filip Kovářík. Absolutní vítězkou se stala Nikola Škopková, která ve třetím kole nejrychleji vyluštila zadané sudoku.

Mgr. Václava Dlouhá, Mgr. Marie Mašková

© design 2007 Úvodní stránka