vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
NA NIŽŠÍM GYMNÁZIU SE PRACUJE NA PROJEKTU O KARLU IV. 

Díky letošnímu 700. výročí narození Otce vlasti, Karla IV., si také naši gymnazisté připomněli tuto významnou osobnost. V primě byla v rámci dějepisu zahájena práce na prezentacích. Žáci si nastudovali materiály jak o samotném císaři, tak o jeho významných počinech, a formou skupinové práce své projekty zpracovali. Pro vytvoření svých prezentací čerpali nejen z internetu a knih, ale také z hodin literatury, ve kterých se také Karlu IV. věnovali. V pátek 22. ledna 2016 si žáci své práce připravovali. V úterý 26. ledna nás v hodině dějepisu čeká prezentace projektů, o které budeme informovat.

Také v sekundě, tercii a kvartě se žáci Karlu IV. věnují, a to formou opakování probraného učiva v předešlých ročnících, neboť po skončení jarních prázdnin bude vybrané žáky celého nižšího gymnázia čekat kvíz na téma Karel IV. Úspěšní luštitelé budou odměněni.

Za PK D Mgr. Irena Baranová

© design 2007 Úvodní stránka