vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Další praktické úpravy v počítačovém programu pro práci s nestandardizovanými testy 

Webová aplikace, která byla v rámci projektu „Gymnázium – vstupní brána na vysokou školu“ vytvořena, doznala několik změn.

1. Studentovi se při testu zobrazuje číslování otázek, tzn. že má přehled, na které otázce v testu se aktuálně nachází.
2. Bylo nastaveno „jednotné“ rozlišení, aby i u monitorů s nižším rozlišením bylo možno opustit (kliknutím na křížek) např. oblast tvorby otázek.
3. V módu učitel – sekci výsledky testů – byla přidána informace o výsledné známce daného žáka.
4. Při sestavování testu by učitel měl mít automaticky ošetřenou možnost proti vložení dvou shodných otázek do jednoho testu.
5. Učitel také nemusí vytvářet více variant testů, ale může použít funkci mix otázek, která prohodí pořadí zobrazovaných otázek.

Další předpokládané změny se týkají volby rozsahu dostupných cvičných otázek pro žáky. V současné době může žák testovat celý rozsah nebo jen určitý počet, který je mu náhodně vybrán. Cílem úpravy je, aby si žák mohl postupně – pomocí zvolených rozsahů - vyzkoušet všechny dostupné otázky v daném tématu nebo ročníku.

Na základě připomínek z řad vyučujících, by aplikace měla v budoucnu umožňovat zobrazení náhledu otázky při tvorbě sestav a zobrazení souhrnných informací – celkovou časovou náročnost testu, počet bodů za jednotlivé otázky apod.

Mgr. Milena Majerová
hlavní manažer projektu

Evropský sociální fond
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
© design 2007 Úvodní stránka