vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Úspěšná absolventka Dětské univerzity ZČU 

Žákyně Sekundy Anna Bauerová absolvovala s vyznamenáním v tomto školním roce Dětskou univerzitu ZČU. Slavnostní promoce se na pozvání děkana Fakulty pedagogické ZČU zúčastnili nejen rodiče, ale také ředitelka SG Mgr. Milena Majerová.

Vážíme si Aniččina úspěchu a pro úplnost je třeba dodat, že s vyznamenáním také studuje gymnázium a i ve sportu dosahuje pěkných výsledků.

Mgr. Ivana Fryčková, třídní učitelka

© design 2007 Úvodní stránka