vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Exkurze plná námětů k zamyšlení 

Třeťáci a čtvrťáci, kteří navštěvují seminář psychologie, se 9. února a 16. února 2016 vypravili na exkurzi do Střediska výchovné péče v Plzni, které se nachází na Karlovarské třídě v Plzni. Mnozí z nás o existenci tohoto střediska neměli ani tušení.

Nejdříve nás paní Bílá v úvodním slově seznámila s historií, provozem i odlišností SVP a Diagnostického ústavu (kam se vypravíme příští rok). Dozvěděli jsme se, že sem dochází klienti, kteří mají problémy ve škole s učením nebo docházkou do školy, nerespektují autority, mají různé poruchy chování, nefunguje jejich rodina tak, jak by měla atd. Ale také už mají zkušenosti s drogami a kriminální činností. Pracují s nimi a věnují se jim psychologové, etopedi, speciální pedagogové, vychovatelé i učitelé.

Zaujal nás pevný režim dětí, nabytý různými aktivitami a terapiemi. Novinkou je terapie hrou, ke které slouží úplně nová herna vybavená přesně danými hračkami, dítě si zde za přítomnosti psychologa hodinu může hrát tak, jak chce a s čím chce.

Do SVP mohou klienti docházet i ambulantně nebo jsou tu na dvouměsíčním pobytu. Prohlédli jsme si posilovnu, klubovny k terapiím, třídy, zázemí zaměstnanců, pokoje klientů apod.

Za skupinu žáků Kamila Buštová,3. A

© design 2007 Úvodní stránka