vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Žáci 2. B na Dnu otevřených dveří FAV ZČU 

Dne 27.1. 2016 se žáci třídy 2. B zúčastnili Dne otevřených dveří na Fakultě aplikovaných věd ZČU . Nejprve se zúčastnili přednášky a prezentace, zaměřené na možnosti studia jednotlivých oborů FAV ZČU. Potom procházeli jednotlivá stanoviště bakalářských a iženýrských oborů: Matematika, Geomatika, Informatika, Počítačové modelování a Stavební inženýrství.

Žáci měli možnost vidět konkrétní výsledky a uplatnění absolventů FAV, seznámili se s obsahem studia a s tím „co to konkrétně znamená: studovat FAV “. Dostali také odpověď na otázku: „ Proč studovat technické obory?“. Učitelé i studenti FAV se našim žákům velmi ochotně věnovali a odpovídali na všechny dotazy.

Žákům se akce líbila, hodnotili velmi kladně nově získané informace a zkušenosti. Byli motivováni k přemýšlení o dalším studiu na VŠ technického směru.

Mgr. Hana Kůstová

© design 2007 Úvodní stránka