vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Beseda o studiu na FAV ZČU a na FEL ZČU 

Dne 26. 1. 2016 se studenti čtvrtých ročníků Sportovního gymnázia zúčastnili besedy o studiu na FAV ZČU a dalších technických oborech ZČU.

Ing. Martin Dostal PhD, informoval žáky o možnostech studia, jednotlivých technických oborech a jejich obsahu. Seznámil žáky s možnostmi uplatnění absolventů. Dále žáci dostali informace o přihláškách a dozvěděli se některé zajímavosti ze studentského života. Pro žáky čtvrtých ročníků byla tato beseda velmi přínosná, mohli si potvrdit svá rozhodnutí o přihláškách na VŠ, popřípadě ještě zvážit další možnosti.

V prostředí své školy měli skvělou příležitost získat odpovědi na otázky, které teď v rámci rozhodování,kam na VŠ jít, ještě mají.

Mgr. Hana Kůstová

© design 2007 Úvodní stránka