vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Projekt PK ZSV k výročí založení UNESCO vrcholí 

V září předmětová komise základů společenských věd připravila pro žáky 4. ročníků a Oktávy projekt věnovaný 70. výročí založení (4. 11. 1946) jedné z 15 mezistátních odborných organizací (agentur) OSN – UNESCO, která sídlí v Paříži. Tehdejší ČSR patřila k zakládajícím členům.

V první části projektu, která probíhala celé první pololetí školního roku, byli aktivní především žáci, kteří navštěvují seminář společenských věd. V září dostali různá zadání k tématu OSN a UNESCO, která měli za úkol zpracovat do prezentací, a ty pak od října až do prosince představit na seminářích spolužákům. Každý prezentující žák připravil k svému tématu krátké resumé.

Cílem bylo dozvědět se více o OSN z pohledu historie, o náplni práce a organizační struktuře OSN, o mírových misích OSN i o zapojení České republiky do orgánů a agentur OSN.

Další část prezentací se týkala UNESCO – žáci opět pátrali po historii vzniku této agentury, její struktuře i řídících orgánech. Zaměřili se na její činnost v pěti hlavních oborech: vzdělání, přírodní vědy, sociální a humanitní vědy, kultura a komunikace a informace.

V březnu (9. 3. 2016) studenty čeká druhá část projektu: přednáška Mgr. Kristýny Mothejzíkové z Katedry politologie FF ZČU na téma „Proměny a konstanty UNESCO za uplynulých 70 let jeho existence“. Paní magistra naváže na znalosti žáků, které prohloubí, rozšíří a některé i upřesní. Na přednášku přizveme i žáky 3. ročníků a Septimy, kteří uvažují o volbě společenskovědního semináře.

Mgr. Jiřina Mazalová, vyučující ZSV, SVS

© design 2007 Úvodní stránka