vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Zakončili jsme projekt ZSV „70 let od založení UNESCO“ 

Dne 9. března 2016 byla hostem na společenskovědním semináři Mgr. KRISTÝNA MOTHEJZÍKOVÁ z katedry politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni. Hosty byli i žáci třetích ročníků a Septimy, kteří si chtějí tento seminář zvolit pro příští školní rok.

Její přednáška na téma 70 let trvání UNESCO byla podpořena velmi pěknou prezentací.

Sice o této organizaci už leccos víme, ale hodně dalších zajímavých informací jsme se ještě dozvěděli.

Slečna magistra nám upřesnila hlavní cíle a činnost UNESCO jako organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu.

Zdůraznila, že UNESCO také podporuje mezinárodní spolupráci a výměnu informací v oblasti vzdělávání, vědy, kultury a komunikace, že jeho hlavním cílem je přispívat k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti udržováním spolupráce mezi státy na poli výchovy, vědy, kultury a informační společnosti.

Zaujalo nás, že prioritou pro období 2014-2017 je téma Afriky a problematika genderové rovnosti.

Dozvěděli jsme se, jak je činnost UNESCO financována, jaký je podíl ČR na její práci, podle jakých kritérií se vybírají kulturní a přírodní lokality na seznam památek UNESCO, kterých je po celém světě 1031 (802 kulturní, 197 přírodní a 32 smíšené; 163 zemí). Nejvíce památek má na seznamu UNESCO Itálie – 51, pak Čína – 48 a na třetím místě je Španělsko se 44 lokalitami.

A jak je na tom Česká republika?

Je známo, že ČR má na seznamu 12 historických lokalit (viz nástěnka PK), ale méně je známo že sem patří i šest biosférických rezervací:

Třeboňsko, Pálava, Křivoklátsko, Krkonoše, Šumava, Bílé Karpaty a 4 druhy nehmotného kulturního dědictví: Slovácký verbuňk (2005), Masopust (2010), Sokolnictví (2010) a Jízda králů (2011)

Nevěděli jsme co, je tzv. modrý štít při UNESCO – to je organizace na ochranu ohrožených památek (jsou v lokalitě válečných konfliktů, nebo jsou velmi poškozené apod.) To je jen ukázka toho, co vše jsme se dozvěděli a tak prohloubili naše znalosti v tomto oboru.

Za PK a studenty
Mgr. Jiřina Mazalová

© design 2007 Úvodní stránka