vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Hezké prázdniny přeje Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy
Zakončili jsme projekt ZSV „70 let od založení UNESCO“ 

Dne 9. března 2016 byla hostem na společenskovědním semináři Mgr. KRISTÝNA MOTHEJZÍKOVÁ z katedry politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni. Hosty byli i žáci třetích ročníků a Septimy, kteří si chtějí tento seminář zvolit pro příští školní rok.

Její přednáška na téma 70 let trvání UNESCO byla podpořena velmi pěknou prezentací.

Sice o této organizaci už leccos víme, ale hodně dalších zajímavých informací jsme se ještě dozvěděli.

Slečna magistra nám upřesnila hlavní cíle a činnost UNESCO jako organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu.

Zdůraznila, že UNESCO také podporuje mezinárodní spolupráci a výměnu informací v oblasti vzdělávání, vědy, kultury a komunikace, že jeho hlavním cílem je přispívat k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti udržováním spolupráce mezi státy na poli výchovy, vědy, kultury a informační společnosti.

Zaujalo nás, že prioritou pro období 2014-2017 je téma Afriky a problematika genderové rovnosti.

Dozvěděli jsme se, jak je činnost UNESCO financována, jaký je podíl ČR na její práci, podle jakých kritérií se vybírají kulturní a přírodní lokality na seznam památek UNESCO, kterých je po celém světě 1031 (802 kulturní, 197 přírodní a 32 smíšené; 163 zemí). Nejvíce památek má na seznamu UNESCO Itálie – 51, pak Čína – 48 a na třetím místě je Španělsko se 44 lokalitami.

A jak je na tom Česká republika?

Je známo, že ČR má na seznamu 12 historických lokalit (viz nástěnka PK), ale méně je známo že sem patří i šest biosférických rezervací:

Třeboňsko, Pálava, Křivoklátsko, Krkonoše, Šumava, Bílé Karpaty a 4 druhy nehmotného kulturního dědictví: Slovácký verbuňk (2005), Masopust (2010), Sokolnictví (2010) a Jízda králů (2011)

Nevěděli jsme co, je tzv. modrý štít při UNESCO – to je organizace na ochranu ohrožených památek (jsou v lokalitě válečných konfliktů, nebo jsou velmi poškozené apod.) To je jen ukázka toho, co vše jsme se dozvěděli a tak prohloubili naše znalosti v tomto oboru.

Za PK a studenty
Mgr. Jiřina Mazalová

© design 2007 Úvodní stránka