vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
VÝSLEDKY SOUTĚŽNÍHO KVÍZU O KARLU IV. 

Dne 17. února 2016 se pro nižší gymnázium konal slíbený kvíz, kterým byl zakončen náš měsíční projekt o Karlu IV., Lucemburcích a gotice. Do soutěžního výstupu se přihlásilo 22 žáků z primy až kvarty nižšího gymnázia. Pro žáky byl připraven testový sešit s otázkami, na jehož tvorbě se podílel Mgr. Zbyněk Kašpar a PhDr. Zdeňka Hůlová.

Úkoly se týkaly jak osobního života Otce vlasti, tak politické činnosti nejen jeho, ale i Lucemburků. Žáci soutěžili nejenom za sebe, ale také za své třídy. Celkově mohli získat 48 bodů.

Na prvním místě se umístila KATEŘINA PANZEROVÁ ze sekundy, která získala 40 bodů! Na záda jí dýchali naši dva primáni, a sice KRYŠTOF BAXA s 37 body a TOMÁŠ KŮŽELKA s 36 body!

V týmech V POČTU NA 3 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁKY zvítězila třída SEKUNDA, 2. místo patří třídě TERCIE, která obsadila horní příčky naší výsledkové tabulky.

Jsme rádi, že naši žáci měli zájem o danou problematiku a také se s nadšením pustili do soutěže. Nejlepší žáci byli odměněni.

GRATULUJEME!

Za PK D Mgr. Irena Baranová

© design 2007 Úvodní stránka