vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Hodiny moderní chemie 

V letošním školním roce nás opět navštívili studenti VŠCHT se svým programem Moderní hodina chemie. Jejich ukázkové hodiny se uskutečnily 20. ledna, 18. února a 8. Března 2016.

První ukázkové hodiny byly zaměřené na úvod do studia chemie a anorganickou chemii. Zúčastnili se jich žáci 2. ročníků a sekundy. Žáci měli možnost sledovat pokusy se střelným prachem, suchým ledem, kapalným dusíkem a další zajímavé experimenty. Zaujala je možnost změny hlasu působením flouridu sírového, který je těžší než vzduch, a proto mění hlas na hlubší. Na závěr hodiny byli žáci za svou pozornost a některé znalosti odměněni kornoutkem zmrzliny.

Pro 3. ročníky byl určen jiný scénář ukázkové hodiny. 18. února měli žáci možnost se zúčastnit ukázkové hodiny zaměřené na organickou chemii: Chemie a barvy. Po odborné chemické stránce byl program náročnější. Studenti VŠCHT předvedli celou řadu pokusů, které byly zaměřené na chemické reakce v oblasti organiky spojené se změnou barvy v závislosti na vlnové délce světla. Žáci sledovali pokusy s obarvením rajčatové šťávy, obarvením směsí na základě velikosti částic a mnoho dalších. Mohli se seznámit s tím, jak různé materiály pohlcují teplo a světlo. Určitě je zaujal i postup vyvolávání fotografií.

Poslední návštěva studentů VŠCHT byla určena pro žáky, kteří si mezi volitelnými předměty zvolili cvičení z chemie a fyziky. Žáci 4. a 3. ročníků měli možnost se během dvou hodin seznámit s postupy forenzní chemie. Aktivně se podíleli na daktyloskopii. Prakticky si vyzkoušeli různé postupy snímání otisků prstů. Vyzkoušeli si i svůj čich při trasologii. Určitě je zaujalo o dokazování krve pomocí luminiscence.

Žákům se hodiny líbily. Zjistili, že chemie má široké uplatnění v běžném životě. Možná si někteří zvolí studium chemie na vysoké škole.

Mgr. Václava Dlouhá

© design 2007 Úvodní stránka