vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Den učitelů německého jazyka v Praze 

Ve dnech 1. – 2. dubna 2016 se konal v Goethe-Institutu v Praze Den učitelů německého jazyka.

Program byl velice bohatý, zajímavý, přínosný a podnětný. Setkali se zde všichni, kdo německý jazyk nejen znají, ale mají ho též rádi a záleží jim na něm.

Slavnostního zahájení se zúčastnili jak prezidentka SGUN Mgr. Dana Hrušková, tak Dr. Knuth Noke - vedoucí jazykové sekce Goethe-Institutu v Praze, Dr. Arndt Freiherr von Loringhoven – německý velvyslanec v Praze, paní Nataša Grilj – ředitelka rakouského Kulturního fóra v Praze, za MŠMT ČR PhDr. Marie Černíková a Mgr. Lucie Judová Gráfová – vedoucí Rakouského institutu v Brně.

Po slavnostním zahájení byly připraveny velmi zajímavé plenární přednášky na témata jako např. vliv angličtiny na současnou podobu německého jazyka a postavení angličtiny při výuce němčiny nebo digitální média pří výuce němčiny či problematika výuky jazyka a reálií.

Součástí programu bylo kulturní vystoupení studentů germanistiky Karlovy univerzity v Praze – přítomné velice zaujali experimentálním čtením hry Wernera Schwabeho „ÜBERGEWICHT, unwichtig: UNFORM Ein europäisches Abendmal“.

Po celou sobotu probíhaly tradiční workshopy, semináře, prodejní výstava nakladatelství a nabídka dalších infostánků (např. cestovní kancelář z Plzně PRO TRAVEL nebo infostánek projektu „Historický park Tachov – Bärnau“). Představilo se též nakladatelství Lingea se svými moderními podpůrnými materiály pro studium němčiny. Na závěr byla připravena tombola s velice pěknými a praktickými cenami.

Účast na Dnu učitelů německého jazyka umožnila všem přítomným učitelům němčiny načerpat nejen mnoho aktuálních zajímavých informací a postřehů, ale též uvědomit si, že při své každodenní psychicky náročné pedagogické práci s žáky ve vyučovacích hodinách mají oporu v pracovnících Goethe – Institutu Praha i v dalších institucích a nakladatelstvích.

Mgr. Milena Marková, PhDr. Ivana Žufanová

© design 2007 Úvodní stránka