vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Prima v planetáriu 

Ve čtvrtek 31. 3. 2016 se žáci Primy spolu se svými vyučujícími vydali na exkurzi do plzeňského planetária v Techmanii. Nejprve jsme se zájmem absolvovali komentovanou projekci noční oblohy a poté jsme společně shlédli film Země, Měsíc a Slunce, kde jsme si zopakovali a rozšířili znalosti o již zmiňovaných tělesech. Nakonec si žáci samostatně prohlédli volně přístupné expozice planetária a úspěšné dohledali potřebné informace pro vyplnění pracovních listů.

Mgr. Jana Čechurová, Mgr. Marie Mašková

© design 2007 Úvodní stránka