vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Beseda s Larou a s Alinou 

Nerozumíte?

To byla náplň hodiny ruského jazyka 21. dubna v 1. A a v 1. B – beseda s Larou (Valerií) z Volgogradu a s Alinou, která je z Moskvy.

Děvčata přišla v doprovodu paní Mgr. Jiřiny Svobodové, CSc. z katedry ruského a francouzského jazyka FPE v Plzni.

Nejdříve jsme se seznámili a pak nám obě děvčata prezentovala svá města.

Více nás zaujala prezentace Lary z Volgogradu. Dozvěděli jsme se hodně zajímavých věcí z historie města – bývalého Stalingradu. Ale také jak a čím žije Volgograd nyní, jak se tam mladí lidé baví, studují, žijí.

Bylo velmi příjemné slyšet „pravou“ ruštinu, ale zároveň pro nás dost náročné děvčatům všechno porozumět. Ale s tím nám naštěstí pomohla paní Svobodová a paní učitelka Mazalová, které nám obtížnější výrazy a spojení překládaly a vysvětlovaly.

Lara a Alina nás tak nadchly, že bychom do Volgogradu, pokud by to bylo možné, hned letěli.

Žáci 1. A, 1. B (skupina ruského jazyka)

© design 2007 Úvodní stránka