vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Tisková zpráva z 8. 2. 2011 

Dne 8. 2. 2011 se realizační tým sešel se všemi zpracovateli výukových prezentací, výukových materiálů a nestandardizovaných didaktických testů, které vytvářejí v rámci projektu „Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Čas nadešel a vše směřujeme k dokončení práce na projektu ESF. Probíhá zadávání nově vytvořených souborů nestandardizovaných testovacích otázek včetně jejich vyhodnocování do nově vytvořené webové aplikace v rámci lokální počítačové sítě školy.

Všichni zpracovatelé projektu dostali pokyn k dokončení klíčové aktivity 4 Tvorba databáze nestandardizovaných didaktických testů a klíčové aktivity 6 Tvorba výukových prezentací a výukových materiálů, a to do konce měsíce března 2011. Současně musí následovat ověřování vytvořených produktů v paralelních třídách jednotlivých ročníků. Všichni ověřovatelé musí používat jednotný formulář jako prezenční listinu se jmény žáků, na nichž probíhá ve výuce ověřování výstupů projektu.

Pokyny a vzory k dokončení práce z projektu ESF mají zpracovatelé k dispozici na R:\UREDNI\PROJEKT ESF\VÝSTUPY pokyny.

Mgr. Milena Majerová, hlavní manažer projektu

Evropský sociální fond
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
© design 2007 Úvodní stránka