vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Přemístění jsme zvládli úspěšně 

Termín přemístění sportovního gymnázia z Táborské 28 do areálu na Vejprnické 56 byl stanoven do 14. července 2016. Vedení školy a pedagogičtí pracovníci termín dodrželi. Školní budovu v Táborské 28 vyklidili k 30. červnu, aby mohli v pracích souvisejících se stěhováním pokračovat na Vejprnické 56.

Stěhování školního nábytku, učebních pomůcek, sportovního vybavení, skladu učebnic či žákovské knihovny nebylo pro pedagogické pracovníky snadné. Z větší části se podařilo přemístění zvládnout svépomocí. Vyučující a trenéři věnovali stěhování mnoho sil, času i osobního volna.

Za práci přesahující rámec pracovních povinností patří velké poděkování mým kolegyním, kolegům, ale i některým žákům školy, zejména tréninkové skupině judistů.

Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy

© design 2007 Úvodní stránka