vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Naše sportovní gymnázium navštívila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová 

Při příležitosti otevření sportovního gymnázia na nové adrese zavítala do Plzně v úterý 30. srpna 2016 ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, aby školu navštívila. Paní ministryni doprovázeli náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu a cestovního ruchu a předseda školské rady Jiří Struček, člen Rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a neziskových organizací Mgr. Jaroslav Šobr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ PK JUDr. Jaroslava Havlíčková a referentka samosprávy Bc. Světlana Budková.

Na sportovním gymnáziu byla připravena neformální beseda se zástupci sportovních svazů Plzeňského kraje - PKO ČUS, OS ČUS a SK/TJ Plzeňského kraje. Mezi pozvanými hosty byli např. Ing. Jan Müller, předseda PKO ČUS, za Plzeň-město zástupci z TJ Lokomotivy, zástupci z Plzně-jihu a Plzně-severu a další hosté z měst Plzeňského kraje, konkrétně z Domažlic, Klatov, Tachova a Rokycan. Paní ministryně diskutovala se zástupci sportovních svazů zejména o problematice podpory sportu státem, o změně zákona o podpoře sportu a dalších tématech.

Kromě besedy si paní ministryně prohlédla nově budovanou sportovní halu, která je součástí sportovního gymnázia, a prošla si stavbu. Prohlédla si zrekonstruované prostory sportovního gymnázia, které ji zaujaly a líbily se jí. Všichni hosté měli možnost zhlédnout prezentaci nových prostor gymnázia, které přispějí k zajištění lepších podmínek pro výuku žáků a pro rozvoj sportovních aktivit.

Návštěva paní ministryně Valachové byla velice milá, velmi ochotně a s přehledem odpovídala na dotazy přítomných. Závěrem musím říci, že jsme společně prožili příjemné, i když pro paní ministryni nabité odpoledne. Děkuji paní ministryni Valachové za návštěvu.

Mgr. Milena Majerová, ředitelka sportovního gymnázia

© design 2007 Úvodní stránka