vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Středisko služeb školám pomocníkem SG 

Při přemístění sportovního gymnázia z Táborské 28 do areálu na Vejprnické 56, ale i v průběhu měsíce září bylo naší škole velkým pomocníkem Středisko služeb školám, Částkova 691/78, Plzeň (dále SSŠP).

Služby SSŠP nám ochotně nabídl jeho ředitel p. Ing. T. Vlášek. Při přemístění školy nám po několik měsíců pomáhal s organizačním zajištěním stěhování, zúčastňoval se pracovních schůzek se stěhovacím týmem, zajistil potřebné ochranné pomůcky, pomohl s realizací slavnostního otevření nové školy a mnohým dalším. S ekonomickými záležitostmi nám rovněž ochotně pomohla hlavní ekonomka SSŠP pí. I. Egermaierová.

Za pomoc patří můj velký dík p. Ing. Vláškovi a pí. Egermaierové a věřím v naši další spolupráci.

Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy

© design 2007 Úvodní stránka