vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
2. B ve Studijní a vědecké knihovně 

Dne 27. září 2016 naše třída 2. B dostala možnost zúčastnit se exkurze do SVK v Plzni. Celá prohlídka trvala hodinu. Paní Ing. Stehlíková, která nás celou knihovnou provázela, byla velmi příjemná a podala nám mnoho informací o knihách a historii budovy. Tím pro nás byla prohlídka velmi zajímavá. Viděli jsme různá oddělení knihovny, zjistili jsme také, jak knihovna a výpůjční řád funguje.

Celá exkurze se nám líbila a myslíme, že pro nás byla přínosná, protože každý z nás knihovnu v budoucnu jistě určitě navštíví.

Karolína Kliková a Barbora Černá, 2. B

© design 2007 Úvodní stránka