vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Město Plzeň podporuje aktivity k technickému vzdělávání 

Díky poskytnutému grantu města Plzně se mohla uskutečnit pro žáky kvarty a výběr žáků ze sekundy exkurze na podporu technického vzdělávání.

Exkurze se uskutečnila 4. října 2016 ve spolupráci s cestovní kanceláří Prima Via Plzeň.

Cíl exkurze: letiště V. Havla Praha, vodní mlýn U Veselých Choteč, Solvayovy lomy

Sraz se žáky byl určen na 7:05h. Všichni byli včas na místě srazu. Poté jsme se přesunuli k přistavenému autobusu. Z Plzně jsme odjížděli v 7:20 h.

První zastávkou bylo letiště V. Havla v Praze – terminál 3. Exkurze byla zahájena v 9:00 h v letištní hale. Poté jsme se přes bezpečnostní kontrolu dostali na letištní plochu, kde na nás čekal autobus. V něm jsme projeli téměř celé zázemí letiště. Uviděli jsme hangáry, kde jsou zaparkovaná letadla, terminál pro vládní lety, záchrannou požární stanici, terminál 2, terminál cargo a další. Zajímavé bylo pozorování přistávání a startů letadel, přípravy letadel na start a dění kolem letadel po přistání přímo z plochy letiště. Během exkurze jsme se dověděli mnoho zajímavostí o provozu letiště i o technickém vybavení jednotlivých úseků. Dvouhodinová exkurze nám utekla velice rychle.

Druhou zastávkou byl vodní mlýn v Chotči. Tady nás přivítala mlynářská rodina Veselých. Nejprve jsme společně zazpívali vodníkovi a pak už nás čekala prohlídka. Navštívili jsme expozici obilovin, kde jsme se seznámili s využitím jednotlivých odrůd. Poté jsme se rozdělili do skupin a prošli jsme si mlýn. Pan mlynář nám ukázal, jak se mlýn uvádí do provozu pomocí vody a jak se obsluhuje. Pak nám v jednotlivých částech mlýna podrobně vysvětlil funkce mlýnských strojů a vybavení mlýna.

Třetí zastávkou byly Solvayovy lomy. V opuštěném vápencovém lomu Paraple je vytvořen skanzen, který dokumentuje historický vývoj těžby a dopravy vápence v Českém krasu. Nejprve jsme se projeli vláčkem v okolí skanzenu. Poté jsme navštívili expozici těžby a dopravy vápence. Nakonec jsme se podívali do štoly. Výklad pana průvodce byl velice poutavý. Při jeho povídání jsme se přesunuli do dob minulých a poznali nelehký život pracovníků lomu a dolů.

Plni dojmů a nových poznatků jsme se vraceli do Plzně, kam jsme přijeli v 18 hodin.

Během exkurze žáci mohli srovnávat různé technologie od historických až po nejmodernější. Uvědomili si i spojitost mezi jednotlivými předměty chemie, biologie, zeměpisu, fyziky, informatiky. Exkurze splnila svůj cíl.

Mgr. Václava Dlouhá, Mgr. Jana Čechurová, Mgr. Marie Mašková

© design 2007 Úvodní stránka