vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Projektový „Den pro zdraví 2016“ 

Dne 20. 10. 2016 se ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií ZČU v Plzni uskutečnil již tradiční projektový den – Den pro zdraví. Hostitelským prostorem akce se nově stal Společenský sál SOUE na Vejprnické 56.

Žáci tříd primy, 1.A a 1.B se pod taktovkou studentů oboru zdravotnického záchranářství školili v poskytování první pomoci a ošetření v rozličných případech poranění. Díky této akci již naši nováčci, stejně jako jejich starší spolužáci, budou vědět, jak pomoci člověku v bezvědomí, s krvácením či popálením.

Za velmi vydařené a prospěšné dopoledne patří veliké poděkování studentům zdravotnického záchranářství pod vedením paní Mgr. Pfefferové.

Mgr. Lukáš Lintimer

© design 2007 Úvodní stránka