vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Den pro zdraví z pohledu žáka 

Ve čtvrtek 20. října 2016 jsme se my, žáci tříd Primy, 1. A a 1. B, ze Sportovního gymnázia Plzeň, Vejprnická 56 zúčastnili zajímavé akce. Připravili si ji pro nás studenti záchranářství a technických oborů z Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni.

Postupně jsme se podle harmonogramu akce po jednotlivých třídách přesunuli do Společenského sálu SOUE na Vejprnické 56. Po příchodu do sálu jsme se rozdělili do čtyř skupin, abychom se postupně vystřídali na stanovištích. Od studentů z FZS ZČU jsme se učili poskytnout první pomoc zraněnému a postupu při ošetření různých menších poranění. Zajímavé pro nás bylo poučení, jak rozpoznat zavřenou a otevřenou zlomeninu, jak se postarat o zraněného při krvácení z rány i při popálení či jak se zachovat při resuscitaci člověka v bezvědomí. Na vlastní kůži jsme se také přesvědčili, jak záchrana zraněného může být náročná.

Den pro zdraví byl pro nás hodně zajímavý a prospěšný. Jen jsme litovali, jak rychle nám čas se studenty - záchranáři uběhl. Studentům z Fakulty zdravotnických studií ZČU patří naše poděkování za to, čemu nás naučili.

Ondřej Budek, 1. B

© design 2007 Úvodní stránka