vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Jeden den jsme byli městskými zastupiteli 

Dne 19. 10. 2016 jsme se tři žáci (A. Heroutová, J. Duchoslav a M. Sahaj) zúčastnili simulace zastupitelstva na plzeňské radnici.

V průběhu dopoledne jsme absolvovali přednášku skupiny Mladých demokratů a pana místostarosty Jana Fluxy. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o komunální politice, o historii městských obvodů a také, co statutární města musí řešit. Během přestávky jsme poobědvali a měli možnost seznámit se s žáky ostatních škol. Po obědě jsme byli rozděleni do politických stran a začala vlastní simulace.

Nejdříve nám vysvětlili pravidla jednání zastupitelstva a v čem bude spočívat naše práce.

Konkrétně jsme řešili regulaci hazardu, parkování a také prodej obecního majetku na území Plzně - Slovan. Po uzavření debaty bylo vyhlášeno pět vítězů a všech 27 účastníků dostalo certifikát, který se nám s velikou pravděpodobností bude v budoucnosti hodit. Zajímavým bonusem je pro nás návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku, které se zúčastníme v prosinci.

Účast na tomto projektu byla pro nás velmi dobrou zkušeností. Každý mohl vyjádřit svůj názor a přispět svými nápady a společně jsme se tak podíleli na výsledku čili dohodě. Teď už si dokážeme představit, jak takové jednání zastupitelstva probíhá. Shodli jsme se na tom, že bychom takovou zkušenost doporučili každému, i těm, kteří se o politiku příliš nezajímají.

Adéla Heroutová, septima

© design 2007 Úvodní stránka