vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Archeologická přednáška opět po roce u nás 

Dne 6. října 2016 se jako tradičně konala přednáška pro první ročník, konkrétně pro 1. B, o archeologie. Navštívila nás paní Mgr. Barbora Milsimerová ze společnosti ZIP Plzeň, která žáky seznámila se způsoby archeologické práce, postupy a také přinesla obvyklé, ale i nové nálezy, kterými každoročně obohacuje svoji přednášku.

Děkujeme za velmi příjemnou spolupráci a těšíme se na další tematické přednášky.

Mgr. Irena Baranová

© design 2007 Úvodní stránka