vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Bolevecké rybníky 

Dne 22. 9. 2016 se 3. B s paní učitelkou Vondráčkovou a panem učitelem Rybou sešla na hrázi Velkého boleveckého rybníka se známým plzeňským hydrologem RNDr. Jiřím Durasem.

Studenti se dozvěděli mnoho nejen o ekosystému tohoto rybníka a o změnách, které zde v posledních letech probíhají pod vedením doktora Durase, ale i o celkovém problému hydrologických změn v krajině vyvolaných člověkem.

Voda je pro nás všechny důležitým přírodním zdrojem, a proto o ni musíme s největší pokorou pečovat a pokusit se ji v krajině co nejvíce zadržet. A to je hlavní cíl naší exkurze, protože tento problém se bude ještě v daleko větší míře týkat naší mladé nastupující generace.

Za PK zeměpisu Alena Vondráčková

© design 2007 Úvodní stránka