vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Ministryně otevřela sportovní centrum 

Ve čtvrtek 3. 11. 2016 se konalo na naší škole otevření sportovního centra v objektu Vejprnická 56. Na slavnostní odpoledne přijala pozvání ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. Dalšími významnými hosty byli představitelé Plzeňského kraje, a to náměstek hejtmana Ivo Grüner a náměstkyně hejtmana JUDr. Zdeňka Lišková, předseda České unie sportu JUDr. Miroslav Jansta a další milí hosté.

Po uvítacím proslovu ředitelky sportovního gymnázia Mgr. Mileny Majerové se krátce ujali slova paní ministryně Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. a náměstek hejtmana PK Ivo Grüner.

Poté již následovalo přestřižení slavnostní pásky ke vstupu do sportovní haly. Přestřižení se ujali paní ministryně Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., náměstek hejtmana Ivo Grüner, náměstkyně hejtmana JUDr. Zdeňka Lišková, ředitel dodavatelské firmy OHL Ing. Jiří Kápl, za úspěšné absolventy školy reprezentantka ČR v tenisu Andrea Hlaváčková, za současné žáky předseda žákovského parlamentu Tomáš Mach a samozřejmě paní ředitelka Mgr. Milena Majerová.

Po slavnostním společném přípitku následovala prohlídka nové sportovní haly, kde hosté zhlédli krátké vystoupení judistů a ukázku tenisové rozehrávky. Během občerstvení u slavnostní tabule si hosté mohli prohlédnout připravené prezentace tzv. kmenových sportů a sportovních úspěchů žáků školy. Pro zájemce byla připravena prohlídka sportovního centra včetně venkovních tenisových kurtů za doprovodu technického dozoru investora Ing. Milana Froňka.

My, žáci sportovního gymnázia, jsme rádi, že jsme získali lepší podmínky pro sportovní činnost. Velice se těšíme, jak budeme sportovní centrum při sportovní přípravě a tělesné výchově moci využívat.

Lucie Baranová, sexta

Sportovní gymnázium se dočkalo nové haly

Sportovní gymnázium Plzeň má novou multifunkční halu

© design 2007 Úvodní stránka