vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Exkurze do Planetária Praha 

Dne 19. 10. 2016 jsme uspořádali exkurzi do Planetária Praha. Navštívili jsme pořad Tajemství času a hvězd, který nám přiblížil problematiku probíranou v zeměpise a později i ve fyzice. Mimo jiné program obsahoval teorii vzniku a vývoje vesmíru, složení vesmíru, životní cyklus hvězd, vznik Sluneční soustavy, Keplerovy zákony, Newtonův gravitační zákon a Eisteinovu teorii relativity.

Ve vstupní hale planetária jsme si prohlédli stálé exponáty, které nám přiblížily celou řadu další vesmírné problematiky: model Stonehenge, telurium, model černé díry a další.

Akce se zúčastnilo 54 žáků tříd 1. A a 1. B. Musím všechny pochválit za bezvadné chování.

za PK zeměpisu PaedDr. A. Vondráčková

© design 2007 Úvodní stránka