vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Exkurze do Terezína 

V úterý 25. 10. 2016, v den před podzimními prázdninami, jsme se my, studenti třetích a čtvrtých ročníků, vydali společně s naším pedagogickým doprovodem, paní učitelkou Irenou Baranovou a Štěpánkou Krebsovou, na exkurzi do bývalého židovského ghetta v Terezíně.

Naše prohlídka začínala návštěvou Malé pevnosti, k níž jsme přicházeli kolem rozsáhlého pietního místa, hřbitova vybudovaného židovským obětem z doby 2. světové války. Společně s průvodcem jsme se mohli pomyslně vrátit do minulosti a poznat prostředí, ve kterém byli nuceni pobývat vězni nejen z řad Židů, ale i další lidé, kteří se zde ocitli z důvodů politických, rasových či náboženských. Dozvěděli jsme se o založení Terezína coby vojenské pevnosti a osudech města v celé jeho historii. V rámci prohlídky Malé pevnosti jsme nahlédli i do muzea, kde jsme mohli zhlédnout řadu zajímavých exponátů souvisejících s pobytem a vězněním židovského obyvatelstva nejenom z Protektorátu Čechy a Morava.

Z Malé pevnosti jsme se přemístili do města samotného, které i dnes působí velmi ponurým dojmem, což umocnilo i podzimní, trochu deštivé počasí. Magdeburská kasárna s expozicí věnovanou každodennímu životu v době existence židovského ghetta byla pomyslnou tečkou za naší návštěvou Terezína. Zde jsme mohli porovnat, jak rozdílně byl prezentován život v ghettu Němci na veřejnosti a jaký byl ve skutečnosti.

Exkurze do Terezína nás velmi zaujala a věříme, že všem zúčastněným otevřela oči nad skutečně důležitými věcmi v našem životě.

Nicole a Natalie Šmídovy, 3.A

© design 2007 Úvodní stránka