vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Akce „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ proběhla i s naší účastí 

Ve středu 9. listopadu 2016 proběhla na Krajském úřadě Plzeňského kraje akce „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ pod záštitou Euroskopu. Na soutěž dohlížela Eurocentra Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje. Právě z těchto tří krajů byly dvoučlenné týmy. Naše gymnázium zastupovali Adam Váchal ze Septimy a Tomáš Majer ze 4. B.

Každý tým reprezentoval jednu zemi a dvojice si rozdělila role. Jeden se prezentoval jako ministr vnitra zvolené země, druhý jako europoslanec. Adam a Tomáš zastupovali Německo.

Po úvodním přivítání všech zúčastněných jsme se rozdělili na dvě poloviny, na Evropskou radu tvořenou ministry a Europarlament tvořený druhou skupinou. Hlavním bodem setkání bylo projednávání a možnost hlasování o úpravách evropské směrnice o ochraně osobních údajů orgány činnými v trestním řízení. Cílem bylo prosadit priority zastupované země, případně i stanoviska politické frakce. Ministři i europoslanci se aktivně účastnili předmětných diskuzí, při kterých ne vždy došlo k názorové shodě. Na závěr jak Evropská rada, tak Europarlament daly dohromady návrhy směrnice a odhlasovaly její znění.

Samotný závěr patřil zhodnocení a odměně vítězům. Těm jsme sportovně pogratulovali k zaslouženému prvenství.

Shodli jsme se, že účast na této simulaci byla pro nás velice přínosná. Občas bylo náročné formulovat zastupovaný postoj a potlačit osobní názory. Nyní určitě lépe chápeme náročnost politických jednání, zvlášť na té nejvyšší úrovni. Velice rádi jsme se zúčastnili a tuto zkušenost bychom určitě doporučili všem, kdo mají zájem vyzkoušet si své argumentační schopnosti a přispět do konstruktivní diskuze.

Za tým SG Tomáš Majer, 4.B

© design 2007 Úvodní stránka