vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Evropský den jazyků 

Dne 26. 9. 2016 se naše třída zúčastnila Evropského dne jazyků, který pořádala Státní vědecká knihovna ve spolupráci s koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem a Eurocentrem Plzeň.

Nejdříve jsme vešli na nádvoří Evropského domu, kde nás příjemné slečny seznámily s naším programem a rozdaly nám mapy s devíti stanovišti. Bohužel jsme věděli, že všechno nestihneme a vybrali si to nejzajímavější. Začali jsme v Anglické knihovně, ve které jsme se ponořili do textu W. Shakespeara a pracovali se slovní zásobou. Poté jsme se přesunuli do Alliance Française, kde jsme ochutnali vlastnoručně vyrobené palačinky a naučili se s rodilou mluvčí základy francouzštiny. Podívali jsme se i do Románské knihovny, která se bude právě otvírat, a do Právnické fakulty ZČU, kde jsme si vyzkoušeli hry a aktivity česko-německé jazykové animace, které pro nás připravily spolupracovnice Tandemu. Program jsme zakončili návštěvou Muzea loutek, ve kterém jsme v jazykovém kvízu soutěžili o drobné ceny.

Celá akce se velmi vydařila a všichni jsme si ji užili.

Hana Malánová a Marie Silovská, kvarta

© design 2007 Úvodní stránka