vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Hezké prázdniny přeje Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy
Evropský den jazyků 

Dne 26. 9. 2016 se naše třída zúčastnila Evropského dne jazyků, který pořádala Státní vědecká knihovna ve spolupráci s koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem a Eurocentrem Plzeň.

Nejdříve jsme vešli na nádvoří Evropského domu, kde nás příjemné slečny seznámily s naším programem a rozdaly nám mapy s devíti stanovišti. Bohužel jsme věděli, že všechno nestihneme a vybrali si to nejzajímavější. Začali jsme v Anglické knihovně, ve které jsme se ponořili do textu W. Shakespeara a pracovali se slovní zásobou. Poté jsme se přesunuli do Alliance Française, kde jsme ochutnali vlastnoručně vyrobené palačinky a naučili se s rodilou mluvčí základy francouzštiny. Podívali jsme se i do Románské knihovny, která se bude právě otvírat, a do Právnické fakulty ZČU, kde jsme si vyzkoušeli hry a aktivity česko-německé jazykové animace, které pro nás připravily spolupracovnice Tandemu. Program jsme zakončili návštěvou Muzea loutek, ve kterém jsme v jazykovém kvízu soutěžili o drobné ceny.

Celá akce se velmi vydařila a všichni jsme si ji užili.

Hana Malánová a Marie Silovská, kvarta

© design 2007 Úvodní stránka