vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Prima v Planetáriu – Techmánie Plzeň 

V úterý 15. 11. 2016 zamířili žáci primy se svými vyučujícími fyziky a zeměpisu do plzeňského planetária v Techmánii. Nejprve navštívili jednotlivé exponáty v budově planetária a hledali v nich správné odpovědi do svých pracovních listů.

Žáci pracovali ve skupinkách a své výsledky ověřovali na základě správně vyplněné tajenky, která byla součástí pracovních listů. Poté se přesunuli do vnitra Slunce a na velké promítací kulové ploše sledovali se zájmem dva filmy. První pojednával o podzimních souhvězdích nad Plzní. Druhý se nazýval Zabydlená Země a velice zajímavou formou přiblížil dětem souvislost mezi lidskou společností a rostlinným i živočišným společenstvím, jejich vzájemné vazby a spojení.

Mgr. Marie Mašková (fyzika), Mgr. Jana Čechurová (zeměpis)

© design 2007 Úvodní stránka