vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Práce na projektu „Státy Společenství národů“ 

Se studenty kvarty jsme se v prvním pololetí letošního školního roku v hodinách anglického jazyka zaměřili na reálie anglicky mluvících států, které jsou členy britského Společenství národů.

Nejprve jsme pracovali s článkem o významných lidem z těchto zemí v časopise Gate, kteří žáci do hodin anglického jazyka odebírají. Poté si žáci ve dvojicích připravili prezentace v programu Power Point, které přednesli před třídou. Každá dvojice měla zadanou jinou zemi, takže se všichni ve třídě dozvěděli informace o všech státech. Nakonec si každý vybral jeden z prezentovaných států a shrnul informace o něm do cca 15 vět, které byly předmětem pozdějšího ústního zkoušení.

Mgr. K. Holubová

© design 2007 Úvodní stránka