vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Nejúspěšnější sportovci SG za rok 2016 

V úterý 20. 12. 2016 se ve Společenském sále SOUE na Vejprnické 56, Plzeň konalo již tradiční vyhlášení nejlepších sportovců z řad žáků sportovního gymnázia.

Našimi hosty byli náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu PK Mgr. I. Bartošová, vedoucí OŠMS KÚ PK JUDr. J. Havlíčková, MBA, vedoucí organizace školství OŠMS KÚ PK J. Sokol, zastupitel a předseda výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže PK a předseda školské rady SG Bc. J. Struček, za Plzeňský inspektorát ČŠI Ing. P. Honzík, proděkanka Fakulty pedagogické ZČU doc. PhDr. J. Miňhová, CSc., místostarostka ÚMO Plzeň 3 Ing. J. Maříková, ředitel SOUE v Plzni Ing. J. Černý, předseda Sdružení přátel SG Mgr. V. Houda a členové školské rady Ing. H. Müllerová, Mgr. G. Egersdorfová a J. Dolejš.

Slavnostní dopoledne zpestřilo několik vystoupení. Jako první předvedl M. Böhm z 1. B se svojí partnerkou S. Bartošovou ukázku latinsko-amerického tance v rytmu cha-cha, salsy a bachaty. Poté následovalo vystoupení dívek z Aerobik klubu LADY Plzeň E. Pechmannové z tercie, H. Malánové z kvarty a A. Havlové ze sekundy. Příjemnou atmosféru navodili písničkou a hrou na kytaru J. Duchoslav z 3. B a V. Krušina z oktávy. Celý program slavnostního dopoledne uzavřela V. Tandlerová z tercie známou písničkou Vánoční zvonky.

V průběhu dopoledne Mgr. L. Lintimer, vedoucí trenér pro sportovní přípravu, přítomné seznámil s tím, jak sportovní rada školy zhodnotila sportovní výsledky žáků za rok 2016. Představil nejúspěšnější sportovce školy v pořadí nižší gymnázium a poté vyšší gymnázium a vyzdvihl jejich nejlepší sportovní výsledky. Téměř všichni jsou úspěšnými reprezentanty ČR v různých odvětvích sportu.

V průběhu programu vystoupili s krátkým projevem ředitelka školy Mgr. M. Majerová, náměstkyně hejtmana Mgr. I. Bartošová, Bc. J. Struček, doc. PhDr. J. Miňhová, CSc. a Mgr. V. Houda. Vyslovili uznání nejlepším sportovcům školy i trenérům a pedagogickým pracovníkům za práci se sportovně talentovanou mládeží.

Nejúspěšnějšími sportovci roku 2016 byli vyhlášeni:
1. Kateřina Skypalová, atletika, reprezentantka ČR
2. Jan Hašek, lyžařský orientační běh, MTBO, běžecké lyžování, reprezentant ČR
3. – 4. Alexandra Halounová, Sandra Halounová, lední hokej, reprezentantky ČR


Kompletní seznam oceněných žáků naleznete zde.

Případně si můžete přečíst článek v Plzeňském rozhledu.

Katka Skypalová je Mistryní Evropy!!!


Všem oceněným spolužákům velká gratulace!

konferenciér slavnostního vyhlášení
David Hradil, 1. A

© design 2007 Úvodní stránka