vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Seminář společenských věd hostem v městském archivu v Plzni 

Ve čtvrtek 15. 12. 2016 měli žáci maturitních ročníků, kteří si zvolili seminář základů společenských věd, možnost navštívit plzeňský městský archív ve Veleslavínově ulici. V badatelně archivu (ve středověku v městské šatlavě) nás přivítala PhDr. Flegerová. Strávili jsme s ní velmi příjemnou hodinu.

Nejdříve nás podrobně zasvětila do sítě archivů v ČR, do historie městského archivu v Plzni, pohovořila o druzích archivů, jejich významu a práci archivářů.

Plzeňský archiv má 10 pracovníků, kteří se starají o 3 700 běžných metrů (asi 4 km) archiválií. Archiv má i vlastní knihovnu s 80 000 svazky a badatelnu pro veřejnost. Dozvěděli jsme se, co je to průvodce archivem, že městský archiv již 40 let jednou ročně vydává časopis Minulostí západočeského kraje. Dále nám řekla, kde je možné archivnictví studovat a jak je toto studium náročné.

Pak už jsme obdivovali vzácné archiválie, o které se archiv stará. Jedna z nejvzácnějších je originál Fidlovačky psaný rukou J. K. Tyla. Také jsme si prohlédli latinsky psané privilegium pro Plzeň z roku 1434 – Zlatou bulu Zikmunda Lucemburského, kterou císař věnoval městu za věrnost v husitských válkách. Tato výsada osvobozovala Plzeň od všech poplatků a cel. Také jsme viděli Zlatou bulu Ferdinanda II., který ji udělil Plzni za podporu katolické ligy v době třicetileté války. Plzeň ve své historii obdržela ještě další dvě zlaté buly. Také jsme drželi v ruce staré plzeňské pečetidlo a obdivovali krásný rukopis Ferdinanda de Este a jeho bratra z dob, kdy byli ještě dětmi.

Mgr. Jiřina Mazalová

© design 2007 Úvodní stránka