vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Projekt s Primou v angličtině 

Žáci ze třídy Prima se prostřednictvím projektu představili svým starším spolužákům. Nejdříve uvedli informace o sobě, své rodině, zájmech a zálibách. Potom se zaměřili na sport, který aktivně provozují. Rozšířili si tak slovní zásobu na dané téma. Každý žák ke své práci přidal i fotografii. Nakonec jsme vytvořili koláž, kterou děti umístily do společných prostor školy, aby se svým "uměleckým výtvorem" mohly pochlubit.

Primánům patří moje pochvala nejen za zdařilé dílo, ale hlavně za velmi pěkný přístup ke studiu anglického jazyka během celého prvního pololetí.

Mgr. Petra Prunerová, vyučují AJ

© design 2007 Úvodní stránka