vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Den otevřených dveří na FAV ZČU 

Dne 25. ledna 2017 se žáci třídy 2. A zúčastnili DOD na FAV ZČU.

„FAVka“ měla, jako již tradičně, Den otevřených dveří velmi dobře připravený a zorganizovaný.

Žáci si nejprve na katedře informatiky poslechli povídání o možnostech studia na FAV. Dozvěděli se, co se zde dá studovat a také, jaké mají absolventi FAV uplatnění v praxi.

V celé budově FAV bylo pro zájemce připraveno mnoho zajímavých interaktivních stanovišť s ukázkami práce studentů a jejich učitelů.

Na katedře informatiky naši žáci viděli například ukázky virtuální reality, počítačové grafiky, sběru a analýzy biodat, videomappingu, mohli si nechat změřit mozkovou aktivitu, zastavili se u informačního stánku KIV a u stánku softwarového inženýrství se soutěžemi v programování.

Na katedře geomatiky bylo zajímavé vidět možnosti územního plánování a geodetických přístrojů.

Zaujaly nás ukázky unikátních materiálů na katedře fyziky, možnosti elektronové mikroskopie a další hrátky s fyzikou.

Mnoho žáků se zastavilo u ukázek robotiky, 3D tisku, biokybernetiky, zpracování zvuku a řečové syntézy na katedře kybernetiky.

Žáci na vlastní oči viděli konkrétní výsledky výzkumu a práce odborníků na FAV. A tím jsme naše žáky inspirovali a motivovali k dalšímu studiu. Snad se nám o kousek podařilo změnit jejich pohled na využití fyziky i matematiky. Všichni odcházeli z akce spokojeni, hodnotili ji velmi příznivě a těší se na další podobné exkurze s matematikou a fyzikou. A my s nimi…

Mgr. Jitka Krýslová a PaedDr. Hana Kůstová

© design 2007 Úvodní stránka