vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Ekonomie v praxi 

Dne 27. ledna zavítal do 3. B vyučující z VŠE v Praze Ing. Pavel Potužák, Ph.D. aby žáky seznámil s tím, jak funguje cenový systém v tržní ekonomice.

Pan inženýr žákům ukázal, jak jsou koordinovány zájmy spotřebitelů a firem v tržní ekonomice a jak vznikl model poptávky a nabídky. To vše na příkladech z praxe, např.: proč během ropného embarga v roce 1973 došel benzín u pump, proč jsou nyní ve Venezuele prázdné regály anebo proč zemědělci v Evropě (naše nevyjímaje) vozí svoje přebytky před ministerstva a blokují dálnice.

Žáci se dozvěděli, co v ekonomii znamenají Marshallovy nůžky a proč jsou v současné době úroky na 0.

Vysvětlil žákům paradox vody a diamantu a doporučil jim přečíst si esej o ekonomii „Já tužka“. A víte, co je také úkolem ekonomů? Odhalovat demagogickou argumentaci politiků.

V závěru dvouhodinové přednášky položil žákům několik ekonomických hádanek a upozornil je na existenci Institutu ekonomického vzdělávání, který organizuje pro zájemce zajímavé přednášky, exkurze i ekonomickou olympiádu, ve které si mohou budoucí studenti ekonomie ověřit své znalosti nebo poznat své nedostatky a rezervy.

Pan inženýr Potužák žáky zaujal a ukázal jim, že vyznat se v základech ekonomie je i pro běžný život dobrá věc.

Mgr. Jiřina Mazalová

© design 2007 Úvodní stránka