vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Hornické muzeum Příbram 

Dne 8. 3. 2017 se vypravili studenti Kvarty a 2. ročníků do Hornického muzea v Příbrami - Březových Horách. Exkurze začínala na nádvoří bývalého dolu Anna, kam nás z Plzně dovezl autobus. Odtud jsme se vydali do podzemí. Nejprve jsme projeli důlním vláčkem Prokopskou štolou, která směřuje k ústí jámy Prokop, jedné z nejhlubších šachet ve střední Evropě. Poté jsme sfárali výtahem do vodní štoly a prohlédli si tzv. Wasserlauf – vodní patro, kde se původně k těžbě rudy používalo síly vodních kol a prošli jsme více než 750 metry historických chodeb z 16. až 18. století.

K nejvzácnějším exponátům, které jsme měli možnost si prohlédnout, patří parní těžební stroj z roku 1914. Naši exkurzi jsme zakončili prohlídkou unikátních mineralogických sbírek.

Mgr. Jana Čechurová, Mgr. Ivana Pelikánová

© design 2007 Úvodní stránka