vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Ocenění ke Dni učitelů 

U příležitosti Dne učitelů 28. 3. 2017 byly pozvány na KÚ PK spolu s ředitelkou školy Mgr. Milenou Majerovou vyučující sportovního gymnázia Mgr. Marie Mašková a PhDr. Olga Šimandlová, která zastává zároveň funkci výchovné poradkyně a školního metodika prevence.

Na slavnostním dopoledni předal Mgr. Maškové a PhDr. Šimandlové ocenění za úspěšnou pedagogickou práci hejtman Plzeňského kraje pan Josef Bernard spolu s náměstkyní hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivanou Bartošovou a vedoucí odboru školství mládeže a tělovýchovy KÚ PK JUDr. Jaroslavou Havlíčkovou, MBA.

Gratulujeme!

V Den učitelů převzalo ocenění 23 pedagogů

© design 2007 Úvodní stránka