vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Projektový Den jazyků 

Každoroční velký projektový Den jazyků se tento rok konal ve společenském sále SOU elektrotechnického. Tímto byl jiný než v předchozích letech. Žáci nepředváděli scénky ani prezentace, ale zadání projektu „Obyčejný den studenta sportovního gymnázia“ natočili na video. Videa jsme shlédli 12. 4. 2017 spolu se všemi třídami a ještě ten den vybrali vítěze, kterým se stala třída sexta.

Podle poroty nejlépe splnila zadání, dobře pracovala s angličtinou, pobavila a bylo vidět, že se zapojila celá třída. Další místa patřila třídám 3. B a 1. B. Nově jsme připravili hlasování diváků, ve kterém o 1 bod zvítězila 2. B před septimou.

Za PK AJ Mgr. Radka Fialová

© design 2007 Úvodní stránka