vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Hezké prázdniny přeje Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy
Projektový Den jazyků 

Každoroční velký projektový Den jazyků se tento rok konal ve společenském sále SOU elektrotechnického. Tímto byl jiný než v předchozích letech. Žáci nepředváděli scénky ani prezentace, ale zadání projektu „Obyčejný den studenta sportovního gymnázia“ natočili na video. Videa jsme shlédli 12. 4. 2017 spolu se všemi třídami a ještě ten den vybrali vítěze, kterým se stala třída sexta.

Podle poroty nejlépe splnila zadání, dobře pracovala s angličtinou, pobavila a bylo vidět, že se zapojila celá třída. Další místa patřila třídám 3. B a 1. B. Nově jsme připravili hlasování diváků, ve kterém o 1 bod zvítězila 2. B před septimou.

Za PK AJ Mgr. Radka Fialová

© design 2007 Úvodní stránka